Co je CNG

• Jedná se o zkratku anglických slov "Compressed Natural Gas" neboli stlačený zemní plyn.

• CNG je tedy zemní plyn tvořený metanem a zbytkově dalšími plyny.

• O CNG tak mluvíme s ohledem na stlačení zemního plynu (200 bar) a  jeho využití jako paliva.

 Proč CNG

• CNG je ekologické palivo, které šetří životní prostředí.

• CNG je ekonomické palivo, které šetří rodinný nebo podnikový rozpočet.

• CNG nelze ukrást.

• V současné době existuje dostatečně rozvinutá infrastruktra plnicích stanic nejen v ČR.

 Co je LNG a LCNG

• Jedná se o zkratku anglických slov "Liquefied Natural Gas" neboli zkapalněný zemní plyn.

• Rozdíl mezi CNG a LNG je tedy dán formou, ve které je zemní plyn skladován a využíván. 

• Zkapalněný zemní plyn (LNG) je silně podchlazený (-160°C) a skladovaný v kryogenních nádobách.

• LCNG je technologie, kdy je zemní plyn dopraven ve formě LNG, a použit k plnění vozů na CNG.

 Co je LPG

• Jedná se o zkratku anglických slov "Liquefied Petroleum Gas" neboli zkapalněný ropný plyn.

• LPG je tedy ropný plyn (propan-butan), který vzniká jako odpadní produkt při rafinaci.

• LPG má jiné chemické složení a fyzikální vlastnosti než CNG a LNG.

• Technologie skladování, plnění a využití je odlišná.

GASCONTROL, společnost s r.o.

Dělnická 883/46
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 596 496 853
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
najdete nás ...

najdete nás
mapa stanic cng

mapa stanic cng