• CNG je dnes považováno za nejčistší dostupné palivo pro spalovací motory.
  • Čistota CNG je dána chemickými vlastnostmi zemního plynu, které jsou legislativně předepsány.
  • CNG nemůže způsobit kontaminaci půdy únikem paliva ani odparem při plnění vozidla.
  • Vozidla na zemní plyn produkují až o 24-25% méně emisí CO2 než vozidla na benzin. [1]
  • Emise NOx z vozidel poháněných CNG jsou přibližně o polovinu nižší než u vozidel na benzin. [1]
  • Spalování CNG produkuje méně uhlovodíků vzniklých nedokonalým spalováním (HC), oxidu uhelnatého (CO), kyslíku (O2) a oxidu uhličitého (CO2) než u vozidel na benzin. [2] Konkrétně se uvádí např. 90-97% méně CO, 35-60% NOx a 50-75% HC. [5]
  • CNG autobusy snižují o 13% generaci CO2 ve srovnání s dieselovými. [FD ČVUT, Národní akční plan čisté mobility, s. 19]
  • CNG autobusy produkují o 40-86% PM - pevných částic a o 38-58% méně NOx než diesel [3]
  • Dále je uváděno, že CNG redukuje produkci emisí NOx o 70%, CO o 10% a PM - pevných částic o 90% oproti dieselu. [4]
  • CNG představuje šetrnovst vůči životnímu prostředí s ohledem na benzo(a)pyren, PM10, PM2,5, CO2, NOx, CO i HC.

 

[1] An assessment of regulated emissions and CO2 emissions from European light-duty CNG-fueled vehile in the context of Euro 6 emissions regulations,  P. Bielaczyc, J. Woodburn, A. Szczotka

[2] Comparative engine performance and emission analysis of CNG and gasoline in a retrofitted car engine, M.I. Jahirul, H.H. Masjuki, R. Saidur, M.A. Kalam, M.H. Jayed, M.A. Wazed

[3] Cannon, J. S. and Sun, C. (2000). Bus Future's: New Technologies for Cleaner Cities

[4] Rabl, A. (2002). Environmental benefits of natural gas for buses. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 7 (6), 391-405

[5] Environmental Protection Agency (2002). Transporation and Air Quality, Transportation and Regional Program Division, EPA420-f-00-033

GASCONTROL, společnost s r.o.

Dělnická 883/46
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 596 496 853
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
najdete nás ...

najdete nás
mapa stanic cng

mapa stanic cng