Stanice rozdělujeme dle několika kritérií:

 • Rychlost plnění

Pomaluplnicí stanice

Zařízení tvoří pouze kompresor, který je opatřen výdejní hadicí s koncovkou a plní vozidlo i po dobu několika hodin. Tento typ je vhodný pro domácí plnění a malé flotily do 5ti vozů.

Rychloplnicí stanice

Celá technologie se skládá z kompresoru, akumulačního tlakového zásobníku a výdejního zařízení pro plnění. Systém rychloplnicí stanice spočívá v tom, že kompresor plní zásobník na tlak 250 - 300 bar. Ze zásobníku je pak plněno vozidlo až na tlak cca 200 bar. Plnění je pak v řádu minut. Tato stanice je vhodná pro větší flotily vozů.

 

• Typ výdeje

Podnikové - Rychloplnicí podnikové CNG

Nemusí mít výdejní stojan - pro plnění svých vozidel se doporučuje průtokové měření s elektronickou archivací. Povinné jsou bezpečnostní prvky a výdejní hadice s koncovkou NGV1 (běžné pro osobní automobily i autobusy) nebo NGV2 (mají některé nákladní automobily a autobusy). Na vstupu plynovodní přípojky do plnicí stanice CNG musí být samostatné měření.

Veřejné - Rychloplnicí veřejné CNG

Nutností veřejné plnicí stanice je výdejní stojan, který musí mít display s informacemi o cenách za 1 kg CNG, vydaném množství CNG a celkové ceně. Dále tlačítka START a STOP, komunikaci s pokladnou pro hotovostní platbu nebo s tankomatem pro platbu bankovní nebo jinou kartou. Stojan je opatřen výdejními hadicemi s koncovkami NGV 1 nebo NGV 2. Uvnitř stojanu jsou bezpečnostní prvky a hmotnostní průtokové váhy. Na vstupu plynovodní přípojky do plnicí stanice CNG musí být samostatné měření (dodavatel plynu a výpočet pro různé daně).

 

• Způsob uspořádání technologie

Stacionární 

Stacionární stanice je technologická stavba na pevno umístěná v místě realizace. Jsou připojeny na rozvod plynu a elektrické energie. Jejich instalace je spojena se stavebními a zemními pracemi a budováním plynové případně elektrické přípojky.

Mobilní

Mobilní stanice jsou pojízdné například ve formě přívěsu v kontejnerovém provedení a obsahují veškeré vybavení CNG stanice včetně zásobníků plynu a výdejního stojanu. Jsou nezávislé na vnějších zdrojích. Jejich funkce je omezena zásobníkem plynu a palivovou nádrží tahače.

Přemístitelné

Přemístitelné stanice lze umístit bez náročnějších stavebních úprav často ve formě kontejneru, či modulu v rámu. Jsou připojeny na rozvod plynu a spojují tak výhody stacionárních stanic s mobilními. Nevýhodou jsou jejich limitované parametry. Výhodou jednodušší stavební připravenost a kratší doba realizace.

 

 

GASCONTROL, společnost s r.o.

Nový Svět 1407/59a
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 596 496 411
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
najdete nás ...

najdete nás
mapa stanic cng

mapa stanic cng