Kalkulace návratnosti investice na přestavbu vozidla na CNG pohon

Tento kalkulátor slouží k utvoření rámcové představy o investici do přestavby vozu z benzinu na CNG. Samotná cena investice je závislá na typu vozidla, druhu plnění paliva do motoru, počtu válců apod. Dosažená úspora je počítána na základě rozdílu ceny benzinu na veřejné čerpací stanici pohonných hmot a ceny CNG na veřejné plnicí stanici.

Základní převodní vztahy: 1 kg CNG = 1,4 m3 CNG = 1,4 litru benzinu.

Vyplňte jen zelená pole!

Náklady

Cena přestavby *    
Dosavadní spotřeba benzinu     l/100km
Spotreba CNG po přestavbě**     kg/100km
Roční nájezd     km/rok
Cena benzin - veřejná ČSPHM     Kč/l benzinu
Cena CNG - veřejná PS CNG     Kč/kg CNG

Benzín

Spotřeba     l/rok
Náklad za rok    
Náklad na 1km    

CNG

Spotřeba     kg/rok
Náklad za rok    
Náklad na 1km    

Úspora

Úspora na 1km    
Úspora za rok    
Navratnost po     km
Časová návratnost v letech      

*Cena přestavby se pohybuje v rozmezí 30 - 60 tisíc Kč

**Po přestavbě je spotřeba mírně vyšší než by odpovídalo přepočtu. 1 m3 CNG = 1 litr benzinu ovšem 1 kg CNG = 1,4 litru benzinu

GASCONTROL, společnost s r.o.

Nový Svět 1407/59a
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
tel.: +420 596 496 411
fax: +420 596 412 397
e-mail: gascontrol@gascontrol.cz
najdete nás ...

najdete nás
mapa stanic cng

mapa stanic cng